Eden ar Goll

Yn nghrud Eden
Ceid cyfathrebiad pur:
Y Gwir Iaith,
A phob sain a ddaeth o’r gwynt
Rhwng dannedd, tafod a gwefys Adda
O’i Gorff cyn Cyrff
Yn farddoniaeth o awen anrheuliedig:
Yn canu’n rhydd wrth ganu’n gaeth.

Ar ȏl y Cwymp daeth ymwybyddiaeth
A chyda hi’r deuoliaethau di-ri:
Da/drwg
Dyn/menyw
Gwyn/du
Trefn/anhrefn
De/chwith.

Ac yng nghynfyd chwedlonnol Enoch,
Cyn y Dilyw a Thwr Babel,
A oedd perthynas nes rhwng enwau
A’r hyn yr oeddent yn ei ddynodi?

Ond mae’r oes yna wedi hen fynd.

Cydbwysedd ar goll:
Benben ȃ’n gilydd;
A phob gwrthgyferbyniad yn frwydr
Yn hytrach na’n drafodaeth.

Dafydd Reeves