Dod at y bwrdd

Trefnwyd eu bod yn sgwrio’r
bwrdd a thywod. 
Ei lyfnhau,
rhag i ni weld olion
ein gwaith cartref hyd y pren.
 
Gadawyd iddynt ddewis
farnish rhy dywyll.
Ei daenu’n drwch,
rhag i ddoe rhythu nôl
drwy’r graen.
 
Gofynnwyd iddynt drwsio’r
cadeiriau.
Eu tawelu, 
rhag i ni glywed y chwerthin 
fu’n gyfeiliant i bob gwich.
 
Yn y stafell ddiarth hon, 
a finnau’n bihafio,
dwi’n ysu i suddo’n 
is, a dianc eto,
dan y bwrdd.

Mari Sion