Defod dehongli iaith lafar 

Fel darn o wydr yn hollti ac yn gwasgaru 
pelydrau goleuni, yn enfys liwgar i bob cwr.

Daw’r geiriau trwy synhwyrau unigryw, 
i’w trefnu a’u deall,
gan ymateb yn addas - 
fel actwyr ar lwyfan
neu fynychwyr cyhwrdd.

Sara Louise Wheeler